Jyrki Reinikka

Jyrki Reinikka

Projektijohdon, strategisen suunnittelun ja markkinoinnin kehittämisen asiantuntija. Jyrki vastaa ammattimaisen projektijohdon lisäksi projektien kaupallisten tavoitteiden asettamisesta yhdessä asiakasyrityksen kanssa, ja strategisesta ajattelusta, jolla tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevilla resursseilla.

KOKEMUS

  • 20+ vuoden kokemus markkinointiviestinnän projektijohtamisesta
  • 13 vuoden pisin asiakassuhde; perspektiiviä ja tehtyjen toimenpiteiden näkyminen tuloksina
  • 50+ brändin kanssa yhteistyötä ja työkokemusta
  • 10+ brändille strategisen suunnittelun projekteja
  • omakohtaista kokemusta yrittäjänä olemisesta.

INTOHIMO

  • Toteuttamiskelpoiset strategiat kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Markkinoinnin mitattavuus ja vaikuttavuus.
  • Brändin merkityksellisyyden rakentaminen asiakkaan elämässä.

YHTEYSTIEDOT