Markkinoinnin auditointi

Markkinoinnin auditoinnin konsepti on kehitetty erityisesti oppilaitosten ja vastaavanlaisten organisaatioiden markkinoinnin kehittämiseen. Sovellettuna auditoinnin konseptiamme hyödynnetään myös yritysten markkinoinnin kehittämisessä.

Auditoinnin tulokset pureutuvat niin organisaation nykytilan vahvuuksiin ja kehitystarpeisiin kuin uusia mahdollisuuksia hyödyntäviin ideoihin ja testattuihin malleihin.

Mitä markkinoinnin auditointi sisältää?

  • Nykytila-analyysi organisaatiossa. Toteutetaan haastatteluina ja workshop-työskentelynä. Fokus erityisesti markkinointiviestinnän tavoitteissa, nykyisessä kohderyhmissä, viestinnän sisällössä, kanavissa, budjetoinnissa, mittaamisessa sekä seurannassa.
  • Toimenpide-esitys markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueille. Tulosten purkutilaisuus, keskustelu ja valmennus, työskentelymuotona työpaja johtoryhmälle.
  • Kirjallinen raportti vahvuuksista ja keskeisistä kehittämistoimenpiteistä.

Kysy lisätietoja markkinoinnin auditoinnin palveluistamme:
Heikki Karjaluoto
heikki.karjaluoto@omegaresearch.fi
044 536 1637