Markkinointistrategia

Markkinointistrategiakin perustuu koko yrityksen strategiaan. Markkinointistrategia on se kartta, millä mennään yrityksen vision suuntaan ja päästään lyhyemmän aikavälin tavoitteisiin. Kartta, minkä perusteella valitset toteutettavat taktiset toimenpiteet markkinoinnin vuosikelloon ja minkä avulla pystyt karsimaan turhat panostukset.

Suunnistaminen on vaikeaa, jos et tiedä missä olet nyt. Siksi prosessissa täsmennetään yrityksen rehellinen nykytilanne ja lähtökohta. Samalla määritetään selkeät ja realistiset tavoitteet, joihin markkinoinnilla voidaan vaikuttaa. Kartoitetaan ja analysoidaan merkittävimmät esteet/mahdollisuudet mitkä ovat nykytilan ja tavoitteen välissä. Priorisoidaan ne asiat, joilla on suurin/nopein vaikutus tavoitteen saavuttamiseen. Strategia on siis kartta joka auttaa yritystä pitämään punaisesta langasta kiinni arkipäiväisemmässäkin markkinoinnissa.

Workshopmaisessa työskentelytavassa analysoidaan nykytilanne numeroiden ja faktatietojen pohjalta, arvioidaan tavoitteet ja eri työkalujen avulla priorisoidaan tehtäviä valintoja.

Parhaaltakin tuntuvaa markkinointistrategiaa on arvioitava kriittisesti ainakin kerran vuodessa; jos omassa toiminnassa ei isoja muutoksia ole tapahtunut, niin kilpailukentässä tai markkinoissa on jotain varmasti tapahtunut.

Ei ole mitään syytä pitää digistrategia ja markkinointistrategia toisistaan erillään, ne kannattaa yhdistää yhdeksi yhteiseksi karttanäkemykseksi.

Kysy lisätietoja markkinointistrategiasta:
Jyrki Reinikka
jyrki.reinikka@omegaresearch.fi
050 356 0695